Artikelen door Linda Brinkman

Vooralsnog geen effecten gevonden op welzijn van runderen door virtuele afrastering

Onderzoekers van de WUR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken of en hoe virtuele afrastering kan bijdragen aan het oplossen van stikstof-, klimaat- en biodiversiteitvraagstukken in de melkveehouderij. Uit internationaal literatuuronderzoek blijkt dat het geen negatieve, maar ook geen positieve invloed heeft op het gedrag en stress van dieren. De GPS-functie die bekend is van […]