Kan paludicultuur de substraatsector helpen?

De substraatsector in Nederland gaat de milieu-impact van substraten verlagen. Dit is ook de basisafspraak in het convenant dat met verschillende partijen in afgesloten. Het gevolg hiervan is dat er meer hernieuwbare grondstoffen toegepast moeten gaan worden. Deze hernieuwbare grondstoffen zijn de komende jaren in grote hoeveelheden nodig, waarbij een acceptabele kwaliteit een vereiste is. Deze week sprak Marco Zevenhoven van RHP knowledge center for substrates tijdens het webinar Veenmos van VIPNL over de substraatsector en de uitdaging waar deze sector voor staat. Hij gaf uitleg over de behoefte aan grondstoffen, zowel kwalitatief als kwantitatief en de processen die nodig zijn om grondstoffen geschikt te maken.

In dit webinar was er aandacht voor de teelt van veenmos die in diverse projecten in Nederland wordt beproefd. Diverse projecten worden stap voor stap opgeschaald om de haalbaarheid duidelijk te krijgen. Het telen van gewassen die als grondstof kunnen dienen voor de bouw of bijvoorbeeld substraatproductie wordt ook wel paludicultuur genoemd. Paludicultuur is nog een vrij nieuw begrip in de landbouw. Dit betreft de teelt van bijvoorbeeld veenmos, lisdodde, riet en wilgen in gebieden met een hoge grondwaterstand of waar deze verhoogd gaat worden, zoals het veenweidegebied.

Paludicultuur kan een deeloplossing worden in de zoektocht naar #hernieuwbare #grondstoffen. Er is nog een lange weg te gaan. Maar het is zeker goed dat de vraag enerzijds en initiatieven anderzijds dichter bij elkaar komen.

#QualityOfGrowingMediaMatters #hernieuwbare #grondstoffen #convenant

#paludicultuur #paludi #culture #lisdodde #riet #wilgen #veenmos

#spaghnum #natteteelten #VIPNL #circulair

 

 

RHP knowledge center for substrates: Posts | LinkedIn