NETWERK

VIPNL wordt mogelijk gemaakt door:

Bekijk hier de Regionale Veenweidestrategie Groningen

Bekijk hier het Veenweideprogramma 2021-2030 Friesland

Bekijk hier de Regionale Veenweidestrategie Overijssel

Bekijk hier de Regionale Veenweiden Strategie Provincie Noord-Holland

Bekijk hier de Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse Veenweiden

Bekijk hier de Regionale Veenweiden Strategie Provincie Zuid-Holland

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

Unie van Waterschappen

Rijksoverheid – Nationaal Programma Landelijk Gebied

Programmapartners

Veenweide Innovatiecentrum

Landschap
Noord-Holland

Intensieve samenwerkingspartners

Nationaal Onderzoeksprogramma
Broeikasgassen Veenweiden (NOBV)

Project aanmelden?