Oer-Hollands gewas voor nieuwe toepassingen

Er zijn al toepassingen bekend, de vraag is groter dan het aanbod en niet onbelangrijk: ze houden van natte voeten. Wilgen zijn op papier hartstikke interessant als nat gewas in veenweidegebieden. Hoe interessant? VIPNL, VIC Zegveld, Van Aalsburg, Leiden Universiteit en Building Balance slaan de handen ineen onder de naam Wilgen in Business.

Nieuwe toepassingen

Als je wilgen snoeit (knot) gaan ze lange, soepele scheuten maken. Mensen gebruiken die wilgentenen al eeuwenlang voor allerlei toepassingen. Daar komen nu ook andere duurzame toepassingen bij, vertelt projectleider Martijn Plomp van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld. “Met die lange takken kun je matten maken voor fundering, bijvoorbeeld bij de aanleg van een fietspad of misschien zelfs bruikbaar zijn bij woningbouw in natte gebieden. Er is steeds meer belangstelling voor, vanuit allerlei sectoren.”

Kansen voor grootschalige wilgenteelt

Wilgenteelt zou bij kunnen dragen aan meer vitaliteit, duurzaamheid en een alternatief verdienmodel voor boeren in het veenweidegebied van Zuid-Holland. De vraag is dan wel: hoe krijgen we een grootschalige keten van wilgenteelt op gang?

Om die keten van de grond te krijgen hebben de partners een gezamenlijke aanvraag gedaan bij de regeling Circulair Zuid-Holland. Met deze bijdrage zal een wilgen-proefveld worden ingericht. Dit proefveld geeft, naast de bestaande kennis en proefvelden binnen VIPNL, mogelijk een extra impuls aan de wilgenteelt.

 

 

Vier pijlers om te komen tot innovatie

Samen gaan de partners aan de slag met:

  • Bij welke waterstanden groeit wilg het best? En welke soort moeten we dan hebben? Wat zijn de kosten en mogelijke opbrengsten?
  • Hoe zorgen we dat wilg aantrekkelijk wordt onder afnemers? Een fundering van wilg is bij aanleg duurder dan kunststof, maar draagt meer bij aan een circulaire economie. Er moet dus iets veranderen in het circulair opdrachtgeverschap bij overheden.
  • Productontwikkeling: als er straks voldoende wilg beschikbaar komt, wat kunnen we nog meer van wilgentenen maken?
  • We zijn nu gewend aan mooie open veenweidegebieden. Stel dat boeren massaal wilgen gaan telen: dan verandert de horizon. Hoe zit dat met de maatschappelijke acceptatie?

Er wordt al met wilg geëxperimenteerd op andere onderzoekslocaties van VIPNL. Wilgen in Business gaat kennis over effecten op water- en bodemkwaliteit, biodiversiteit, klimaat en verdienmodel weer verder brengen. Daarmee hopen we snel vorderingen te kunnen maken om de wilgentenenketen van de grond te kunnen krijgen.

Meer weten? Neem contact op met Martijn Plomp, martijn.plomp@veenweiden.nl

Foto: Van Aalsburg