Webinar over veenmos

We doen actief aan kennis delen en organiseren regelmatig webinars. Op 5 juni organiseerden wij, samen met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), een webinar over veenmos.

Veenmos is een potentiële maatregel tegen broeikasgasemissies in het veenweidegebied, omdat dit gewas mogelijk CO2 kan vastleggen. Om dit verder te onderzoeken, wordt binnen VIPNL geëxperimenteerd met veenmosgroei. In het webinar lichtte Gijs van Dijk, onderzoeker bij B-Ware,  de aanpak van dit experiment toe. Ecoloog Ron van ’t Veer vertelde hoe hoogveen in West-Nederland is ontstaan en veenontwikkeling nu. Ook de toekomst van de potgrond- en substraatindustrie kwam aan bod in een presentatie van Marco Zevenhoven, adjunct-directeur bij het Europees kenniscentrum voor substraten RHP.

Wilt u op de hoogte blijven van de webinars? Meld u dan aan voor de VIPNL-nieuwsbrief.

U kunt eerdere webinars hier terugkijken >>