Internationale veenconferentie: VIPNL deelt en doet kennis op

Van 19 tot 21 september vond de veenconferentie ‘Power tot the Peatlands’ plaats op de universiteit van Antwerpen. Maar liefst 550 wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers vanuit de hele wereld waren hier vertegenwoordigd. Doel: kennis met elkaar delen over de toestand van het veen in de wereld.  VIPNL was aanwezig, om kennis te delen én te leren.

VIPNL heeft verschillende presentaties gehouden, met bijdragen van onder andere Jeroen Geurts en Jeroen Pijlman (natte teelten). We hebben met VIPNL ook veel kennis opgedaan. Wist u bijvoorbeeld dat slechts 3 tot 5 procent van de totale landoppervlakte op het noordelijk halfrond bestaat uit veen, maar dat die veengebieden wel 33 procent van alle koolstof in de bodem bevatten? Dat veengebieden 20-40 maal zoveel koolstof vastleggen als bossen? En dat de economische en ecologische schade van drooggelegde veengebieden enorm is? Door eerder opgeslagen koolstof vrij te geven, stoten de veengebieden wereldwijd het dubbele uit van de broeikasgassen die door vliegreizen worden geproduceerd. Het is dus van groot belang om veen wereldwijd  te behouden.

We hebben ook geleerd dat maatwerk nodig is en dat de Nederlandse omstandigheden heel anders zijn dan in andere landen. Nederland is een dichtbevolkt land met een intensief landgebruik en vooral, intensievere landbouw dan in bijvoorbeeld landen als Finland. De uitdaging voor VIPNL is daarom ook om samen met landgebruikers te innoveren naar duurzaam landgebruik en veengebieden op een duurzame wijze economisch te kunnen benutten.

Ter afsluiting van de conferentie is een verklaring opgesteld voor het Europees parlement met een pleidooi om de veengebieden een belangrijke rol te geven in de Europese biodiversiteitsherstelwet. De zinssnede ‘We have to act together. Land users, land owners, decision makers, NGOs, scientists and entrepreneurs must find common ground.’ onderschrijven wij als VIPNL ten zeerste.